UCZESTNICY SZKOLENIA WYBRANI
Data: 01-07-2009 o godz. 15:42:49
Temat: News


Informujemy, iż zakończył się proces rekrutacji uczestników szkolenia, organizowanego w ramach projektu pt. "Innowacyjni Romowie na rynku pracy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zgłosiło się 23 osoby narodowości romskiej, będących studentami lub absolwentami uczelni wyższych, oraz 3 osoby, które nie spełniały kryterium, gdyż posiadały wykształcenie średnie. 

W związku z tym, iż liczba chętnych była większa niż liczba miejsc, Zespół Projektowy musiał dokonać wyboru uczestników.

Oprócz wymogów podstawowych, pod uwagę wzięto różne kryteria, które zdecydowały o zakwalifikowaniu się niżej wymienionych osób. Szczególną uwagą objęto osoby bezrobotne.

Po weryfikacji wniosków zgłoszeniowych i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, do uczestnictwa w szkoleniach zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1. Andrasz Ewelina
2. Bladycz Robert
3. Jaśkowiak Izabela
4. Kamińska Maria
5. Kowalski Karol
6. Kwiatkowski Karol
7. Kwiatkowska Karolina
8. Łaski Helena
9. Łuczak Andrzej
10. Mirga Karolina
11. Mirga Ewa Weronika
12. Niedzielin Żaneta
13. Piotrowska Malina
14. Szoma Anna Żaneta
15. Szubert Piotr Jerzy
16. Wildangier Agnieszka Anna
17. Wiśniewski Roman Antoni
 

Szkolenia te pozwolą uczestnikom na przygotowanie się i uzyskanie kwalifikacji, uprawniających do pełnienia funkcji Asystenta Zawodowo – Socjalnego. Ponadto 15 najlepszych kursantów otrzyma zatrudnienie na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia), wynagrodzenie oraz pełne świadczenia pracownicze. Każdy z adeptów kursu zostanie wyposażony w narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy z limitem na kartę, materiały biurowe, a także otrzyma w określonej kwocie zwrot kosztów wyjazdów służbowych).

Zgodnie z harmonogramem pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się w czwartek 2 lipca i potrwa do niedzieli 5 lipca. O przebiegu szkoleń będziemy informować na bieżąco.
Artykuł jest z Innowacyjni Romowie na rynku pracy
http://www.innowacyjni.romowie.com

Adres tego artykułu to:
http://www.innowacyjni.romowie.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4