Strona głównaZRPPO KLWWPEEFSKontakt

  

  

  

Trzecie szkolenie już za nami
Wysłano dnia 06-08-2009 o godz. 11:25:13 przez Admin_IR

News
Mamy już sierpień. Czas płynie bardzo szybko i równie szybko mijaj± kolejne terminy szkoleń prowadzonych w ramach projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczno¶ci romskiej", współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnie szkolenie, które zorganizowane było w dniach 3 - 5 sierpnia, prowadzone było przez p. mgr Barbarę Matusiak. Tematem warsztatów była szeroko pojmowana komunikacja, która w zawodzie Asystenta Zawodowo - Socjalnego stanowić będzie jedno z ważniejszych narzędzi porozumiewania się nie tylko ze ¶rodowiskiem romskim, ale również z potencjalnymi pracodawcami. A oto zagadnienia, z którymi zapoznali się uczestnicy szkolenia:

1. Pragmatyczny model komunikacji interpersonalnej.
2. Techniki budowania i utrzymywania kontaktu.
3. Systemy reprezentacji - wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny.
4. Body language - tonacja głosu, mimika i gesty.
5. Komunikaty typu „Ja” – skuteczne narzędzie porozumiewania.
6. Komunikacja bez przemocy wg Rosenberga.
7. Ekspresja emocji – energia ciała i precyzja słowa.
8. Kwadrat komunikacyjny Schulza von Huna.
9. Bariery komunikacyjne według Gordona.
10. Aktywne słuchanie.
11. Parafrazowanie – komunikacja ze zrozumieniem.
12. Sztuka zadawania pytań – otwarte czy zamknięte?
13. Rola informacji zwrotnej w komunikacji interpersonalnej.
14. Samo¶wiadomo¶ć emocjonalna, czyli doskonalenie umiejętno¶ci inteligencji emocjonalnej.
15. Budowanie poczucia własnej warto¶ci.
16. Budowanie satysfakcjonuj±cych relacji z innymi.
17. Zestaw narzędzi i ćwiczeń diagnostycznych Asystenta Zawodowo - Socjalnego.

Wyżej wymienione tematy zajęć to tylko niektóre z poruszanych zagadnień. Teorii towarzyszyły również ćwiczenia, które były doskonał± form± czynnego zaangażowania uczestników w warsztaty.

Kolejne, przedostatnie już szkolenie odbędzie się w dniach 18 - 20 sierpień.

      

      

      

      

      

 
  
· Więcej o News
· Napisane przez Admin_IR


Najczę¶ciej czytany artykuł o News:
AZ – S przyjaciel, a nie biurokrata w RA 27


  
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Po¶więć chwilę i oceń ten artykuł:

Wy¶mienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


  

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

News


:: Site Engine by PHP-Nuke ::

:: Theme created by Leon Rigsby III of Rigsnet.com :: Modified by Admin_ZRP ::