Strona głównaZRPPO KLWWPEEFSKontakt

  

  

  

UCZESTNICY SZKOLENIA WYBRANI
Wysłano dnia 01-07-2009 o godz. 15:42:49 przez Admin_IR

News
Informujemy, iż zakończył się proces rekrutacji uczestników szkolenia, organizowanego w ramach projektu pt. "Innowacyjni Romowie na rynku pracy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczno¶ci romskiej", współfinansowanego przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zgłosiło się 23 osoby narodowo¶ci romskiej, będ±cych studentami lub absolwentami uczelni wyższych, oraz 3 osoby, które nie spełniały kryterium, gdyż posiadały wykształcenie ¶rednie. 

W zwi±zku z tym, iż liczba chętnych była większa niż liczba miejsc, Zespół Projektowy musiał dokonać wyboru uczestników.

Oprócz wymogów podstawowych, pod uwagę wzięto różne kryteria, które zdecydowały o zakwalifikowaniu się niżej wymienionych osób. Szczególn± uwag± objęto osoby bezrobotne.

Po weryfikacji wniosków zgłoszeniowych i przeprowadzeniu rozmów z kandydatami, do uczestnictwa w szkoleniach zostały zakwalifikowane następuj±ce osoby:

1. Andrasz Ewelina
2. Bladycz Robert
3. Ja¶kowiak Izabela
4. Kamińska Maria
5. Kowalski Karol
6. Kwiatkowski Karol
7. Kwiatkowska Karolina
8. Łaski Helena
9. Łuczak Andrzej
10. Mirga Karolina
11. Mirga Ewa Weronika
12. Niedzielin Żaneta
13. Piotrowska Malina
14. Szoma Anna Żaneta
15. Szubert Piotr Jerzy
16. Wildangier Agnieszka Anna
17. Wi¶niewski Roman Antoni
 

Szkolenia te pozwol± uczestnikom na przygotowanie się i uzyskanie kwalifikacji, uprawniaj±cych do pełnienia funkcji Asystenta Zawodowo – Socjalnego. Ponadto 15 najlepszych kursantów otrzyma zatrudnienie na okres 12 miesięcy (z możliwo¶ci± przedłużenia), wynagrodzenie oraz pełne ¶wiadczenia pracownicze. Każdy z adeptów kursu zostanie wyposażony w narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy z limitem na kartę, materiały biurowe, a także otrzyma w okre¶lonej kwocie zwrot kosztów wyjazdów służbowych).

Zgodnie z harmonogramem pierwszy cykl szkoleń rozpocznie się w czwartek 2 lipca i potrwa do niedzieli 5 lipca. O przebiegu szkoleń będziemy informować na bież±co.

 
  
· Więcej o News
· Napisane przez Admin_IR


Najczę¶ciej czytany artykuł o News:
AZ – S przyjaciel, a nie biurokrata w RA 27


  
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Po¶więć chwilę i oceń ten artykuł:

Wy¶mienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


  

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

News


:: Site Engine by PHP-Nuke ::

:: Theme created by Leon Rigsby III of Rigsnet.com :: Modified by Admin_ZRP ::