Strona głównaZRPPO KLWWPEEFSKontakt

  

  

  

Formularz zgłoszeniowy

Co należy zrobić, aby zakwalifikować się na kurs?

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który został rozesłany do wszystkich studentów, którzy otrzymywali b±dĽ otrzymuj± w dalszym ci±gu od naszego stowarzyszenia stypendium. Formularz dostępny jest także tutaj oraz w innych stowarzyszeniach romskich, działaj±cych w Polsce.

Do przesłanego formularza należy doł±czyć wszystkie zał±czniki wymienione poniżej:

Zał. nr 1. O¶wiadczenie o pochodzeniu romskim

Zał. nr 7. Wzór o¶wiadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

oraz niezbędne dokumenty:

• Kserokopie dokumentów potwierdzaj±cych trwanie b±dĽ ukończenie studiów wyższych.
• Kserokopie dokumentów potwierdzaj±ce posiadanie dodatkowych kwalifikacji (np.: dyplomy, certyfikaty, za¶wiadczenia ukończenia kursów itp.).
• Kserokopia dokumentu tożsamo¶ci.

Dokumenty można dostarczyć osobi¶cie lub drog± pocztow± (najlepiej listem poleconym).

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2009r.

Ze wszystkimi kandydatami, przed ostatecznym zakwalifikowaniem na kurs, przeprowadzimy indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

KONTAKT:
Zwi±zek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78 - 400 Szczecinek
tel. (094) 37 250 98
fax. (094) 37 250 96
e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl

Prawa autorskie © Innowacyjni Romowie na rynku pracy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-06-01 (1620 odsłon)

[ Wróć ]

:: Site Engine by PHP-Nuke ::

:: Theme created by Leon Rigsby III of Rigsnet.com :: Modified by Admin_ZRP ::