Strona głównaZRPPO KLWWPEEFSKontakt

  

  

  

Szkolenia
Strona: 1/6

SZKOLENIE I        SZKOLENIE II        SZKOLENIE III        SZKOLENIE IV        SZKOLENIE V


W ramach projektu Innowacyjni Romowie na rynku pracy 17 osób pochodzenia romskiego otrzyma możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu i uzyskania kwalifikacji, przygotowujących do pełnienia funkcji Asystenta Zawodowo - Socjalnego. Ponadto 15 najlepszym kursantom zapewniamy zatrudnienie na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia), wynagrodzenie oraz pełne świadczenia pracownicze. Każdy z adeptów kursu zostanie wyposażony w narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy z limitem na kartę, materiały biurowe, a także otrzyma w określonej kwocie zwrot kosztów wyjazdów służbowych).

Najlepszym zapewniamy zatrudnienie w charakterze Asystenta Zawodowo - Socjalnego przez okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia).

Co daje uczestnictwo w  szkoleniach?
• możliwość zdobycia nowych innowacyjnych kwalifikacji do pełnienia funkcji AZ - S
• uzyskanie zatrudnienia harmonizującego z tradycją i kulturą romską
• uzyskanie bezpłatnych porad i cennych informacji od najlepszych doradców zawodowych
• wzrost wiary we własne możliwości i w odniesienie sukcesu
• kształtowanie postaw takich jak kreatywność, motywacja, odporność

Udział w kursach wraz z materiałami dydaktycznymi jest BEZPŁATNY!

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szkolenia.


W ramach szkoleń przekażemy Wam wiedzę z zakresu:
• poradnictwa zawodowego i socjalnego,
• aktualnych tendencji na rynku pracy,
• analiz przyszłych potrzeb rynku pracy,
• technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
• prawnych aspektów poradnictwa zawodowo – socjalnego,
• rozwoju osobistego i potencjału zawodowego,
• kształtowania postaw takich jak kreatywność, motywacja, odporność, pozytywne podejście.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy:
• udział w bezpłatnych szkoleniach
• materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu
• nocleg
• wyżywienie

Kiedy i gdzie odbędą się szkolenia?
Szkolenia odbędą się w Szczecinku. Realizowane będą w trybie trzydniowym, po 8h/dziennie.

Planowane terminy szkoleń:Dołącz do grona najlepszych i zostań uczestnikiem szkolenia!


Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Uczestnikiem szkolenia może być osoba pochodzenia romskiego, która ukończyła wyższą uczelnię, bądź jest jeszcze studentem studiów zaocznych lub wieczorowych oraz będąca obywatelem Polski i mieszkająca na terenie RP.

Co należy zrobić, aby zakwalifikować się na kurs?
Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który został rozesłany do wszystkich studentów, którzy otrzymywali bądź otrzymują w dalszym ciągu od naszego stowarzyszenia stypendium. Formularz dostępny jest także tutaj oraz w innych stowarzyszeniach romskich, działających w Polsce.

Do przesłanego formularza należy dołączyć wszystkie załączniki wymienione poniżej:

Zał. nr 1. Oświadczenie o pochodzeniu romskim

Zał. nr 7. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

oraz niezbędne dokumenty:

• Kserokopie dokumentów potwierdzających trwanie bądź ukończenie studiów wyższych.
• Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (np.: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów itp.).
• Kserokopia dokumentu tożsamości.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (najlepiej listem poleconym).

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 czerwca 2009r.

Ze wszystkimi kandydatami, przed ostatecznym zakwalifikowaniem na kurs, przeprowadzimy indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

KONTAKT:
Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78 - 400 Szczecinek
tel. (094) 37 250 98
fax. (094) 37 250 96
e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl
Następna strona (2/6) Następna strona:: Site Engine by PHP-Nuke ::

:: Theme created by Leon Rigsby III of Rigsnet.com :: Modified by Admin_ZRP ::